Strategi Perniagaan

Pengembangan rangkaian jualan dan pengedaran. Pengembangan dan peningkatan kemudahan perkilangan yang sedia ada.